Avlopp infiltration

Avloppsinfiltration innebär att avloppsvattnet renas när det rinner genom jordlager och sedan ut till grundvattnet. Vattnet filtreras och renas genom biologiska och kemiska processer. En infiltration av avloppet behöver ha en genomsläpplig mark. Det innebär att jorden måste vara av rätt storlek så att vattnet rinner igenom.

Vill ni ha hjälp med er avsloppsinfiltration i Stockholm-kontakta oss så hjälper vi er.