Bergkrossprodukter

Grus i Stockholm.

Bergkross kan används som bärlager, slip- och förstärkningslager vid väg- och parkeringsytor, trädgårdsgångar och plattsättning.

OBS! Produktens färg kan variera beroende på var ifrån materialet är taget. Geografiskt läge och platsens geologi gör att grus- och bergmaterial får olika färg på olika platser.

Stenmjöl 0-4

Trädgårds- & parkeringsytor med hård yta. Underlag till asfaltering, platt-sättning & boulbana.

Stenmjöl 0-8

Trädgårds- & parkeringsytor med hård yta Underlag till asfaltering & plattsättning.

Bergkross 0-16

Används som vägmaterial.

Bergkross 0-32

Används som vägmaterial.

Bergkross 0-63

Bergkross 0-90

Bergkross 0-150

Makadam 2-6

Makadam 4-8

Makadam 32-63

Makadam 8-11/8-16

Makadam 16-32