LEJA

Med femton personer på kontoret, ca 40 anställda, 50 delägare och drygt 150 fordon är tanken att vi ska komplettera varandra och kunna erbjuda högsta kvalité och service. Dessutom är vi både kvalitet- och miljöcertifierade.

Vi har en modern maskin-/fordonspark varför vi kan tillgodose de flesta behov inom transport- och anläggningsarbeten, distribution, containeruthyrning, vinterväghållning, sandsopning och klippning.

Vi utför markentreprenader t.ex. infiltrationer, husgrunder, markplanering och grönyteskötsel åt det stora företaget och till dig som är villakund.
Läs mer om markanläggning och entreprenad i Stockholm.

Vi har även grus- kross- och jordprodukter till försäljning. I vårt jordsorteringsverk producerar vi anläggningsjord enligt kraven i Mark AMA.
Letar du efter en leverantör av jord eller grus i Stockholm?
Eller behöver du hyra en container?
Läs mer om snöröjning, kranbilar och markarbeten och entreprenad i Stockholm.

Vår ambition är att vara din naturliga samarbetspartner. Kontakta oss, så finner vi tillsammans en lösning som passar just Dina behov.

Varmt välkommen till LEJA - ett modernt åkeri i Stockholm.