Historik - LEJA

Spånga-Järfälla LBC

Spånga-Järfälla LBC bildades under hösten 1939. Lastbilcentralen bildades av ett antal enskilda åkare som en ekonomisk förening. Anledningen till bildandet av Lastbilcentralen var att kristidsnämnden ville ha bättre kontroll på tilldelning och fördelning av flytande bränsle, oljor och gummidäck till åkerinäringen.

Mälaröåkarnas Lastbilcentral

Myndigheternas påbud att alla godstransporter skulle organiseras via ordercentraler i varje kommun, ledde till att Mälaröåkarnas Lastbilcentral bildades som ekonomisk förening vid årsskiftet 1942/43.
Vid starten var c:a 20 åkerier medlemmar i Mälaröåkarna.
1985 flyttar Mälaröåkarna från industriområdet Tappström (nuvarande Ekerö Centrum) till egna lokaler på Bryggavägen 109. 2003 flyttades verksamheten till egna kontorslokaler på andra sidan gatan, Bryggavägen 102, som är bättre lämpade för verksamheten.
Verksamheten i Mälaröåkarnas Lastbilcentral bedrivs sedan 2004-01-01 i Aktiebolagsform.

SpångaMälarö Lastbilcentral AB, SMLBC

SpångaMälarö Lastbilcentral bildades genom en sammanslagning av Mälaröåkarna och Spånga-Järfälla Lastbilcentral den 1 januari 2006. Sedan dess har verksamheten utvecklas och marknadspositionen har förstärkts. Inte minst genom dotterdolagen SpångaMälarö Åkeri och SpångaMälarö Entreprenad. Det senare bolaget förvärvade Ekerö Farmartjänst 2015. Hösten 2016 har vi ca 50 delägare och disponerar ca 180 bilar och maskiner.

LEJA

Nu drygt tio år senare, tar vi ett nytt avstamp. Vi har under 2016 byggt två nya fastigheter på Bryggavägen 109. Där har vi flyttat in i vårt nya kontor och har samtidigt passat på att samla hela verksamheten under ett gemensamt namn LEJA.
LEJA Schakt & Transport AB tidigare SpångaMälarö Lastbilcentral AB (SMLBC)
LEJA Entreprenad AB tidigare SpångaMälarö Entreprenad AB
LEJA Åkeri AB tidigare SpångaMälarö Åkeri AB (SM Åkeri)

Ett namn som präglar det vi gör samt är lätt att komma ihåg och lätt att säga.

Välkommen till LEJA!