Jordprodukter

Jord i Stockholm.

I vårt mobila jordverk tillverkar vi anläggningsjord av bästa kvalité. Vi säljer också planteringsjord och sorterad fyllnadsjord.

Anläggningsjord

Avsedd för gräsytor. Sand och mull tillfört. Egen tillverkning

Planteringsjord

En ren mulljord för rabatter, finare planteringar och urnor. Även lämplig som jordförbättring.

Fyllnadsjord sort.

Till utfyllnad av markytor.
 
 

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med jord i Stockholm. Välkommen!