Fordon

Vi har en varierad fordonspark för att kunna tillfredställa de flestas behov.

Vi har 2- 3- och 4- axlade lastväxlare, kranbilar och schaktbilar. Vi har kassetbilar, lastmaskiner och grävmaskiner i varierade storlekar.