Fordon

Vi har en varierad fordonspark för att kunna tillfredställa de flestas behov.

Vi har 2- 3- och 4- axlade Lastväxlare, Kranbilar och Schaktbilar. Vi har kassetbilar, Lastmaskiner och Grävmaskiner i varierade storlekar.