Våra bolag

För att förtydliga våra tjänster och stärka vårt varumärke på  marknaden
har vi delat upp verksamheten i tre bolag. Nedan kan du läsa några ord om dessa.

LEJA Schakt & Transport AB
556754-3359

I Lastbilcentralen utför vi löpande transporter- och maskintjänster till alla våra kunder.
Det är från LEJA Schakt & Transport som våra delägare avräknas.

LEJA Entreprenad AB
556968-2320

LEJA Entreprenad är vårt markentreprenad företag där vi utför tjänster som markanläggning, fiber, dräneringar, infiltrationer, markskruvar, staket m.m.
I LEJA Entreprenad är det idag ca 6 anställda.

LEJA ÅKERI AB
556090-9284

LEJA Åkeri är vårt distributionsbolag där vi i första hand har DAHL som kund.
DAHL är ett logistik företag med dagliga transporter av VVS-produkter.
I LEJA Åkeri är det ca 40 anställda.