Sök transportsedlar

Sökning på kund- och fakturanummer

Gör så här:

Skriv in ditt kundnummer och det fakturanummer som du vill få fram underlagen till. Uppgifterna hittar du längst upp på fakturan. Tryck på sök. Du får då en fråga om du vill öppna eller spara den här filen? Välj om du vill öppna eller spara. Filen innehåller bilder på alla underlag som finns till din faktura.

Sökning via lösenord eller littra

Den här sökfunktionen är för de företag som har fler arbetsplatser. Du kan söka här oavsett om du har fått en faktura eller inte. Här söker du antingen med ditt personliga lösenord eller på ett littra.

Gör så här:

Skriv in ditt lösenord eller littra och vilken period du vill titta på. Tryck på sök. Du får då en fråga om du vill öppna eller spara den här filen? Välj om du vill öppna eller spara. Filen innehåller bilder på alla underlag som finns för vald period. Vill du bara se det arbete som är ofakturerat kryssar du i rutan Ej fakt:

Du kan söka fakturaunderlag omfattande max 6 månader i taget.
Om du inte fyller i datum blir det automatiskt 2 månader tillbaka i tiden.

(Behöver du ett lösenord tar du kontakt med transportledningen. Observera att du själv ansvarar för ditt lösenords säkerhet.)