Vinterprodukter

Vanliga vinterprodukter är sandningskross
0-8 mm och halkstopp som används vid halkbekämpning på bl. a.
gångvägar, mindre bilvägar, parkeringar, skolgårdar m.m.
Salt används vanligen på störrevägar.

(För att dämpa damm i t ex ridhus och på vägar används salt med magnesium.)

Halkstopp

Används för halkbekämpning.

Salt

Vi har saltsäckar på 25 kg. Eller salt per ton.