Entreprenad - Markarbeten - Dränering m.m.

Markarbete och dränering i Stockholm för husgrunder och vägar

Markanläggning av villagrunder, garageuppfarter, vägar, dränering, park- och grönområden, ridanläggningar med mera. Med vår breda maskin- och lastbilspark har vi tillgång till last- och grävmaskiner, schakt- och lastväxlarbilar samt kranbilar med både skopa och korg. Vi utför entreprenader bland annat inom markarbeten, dränering, för grunder, vägar, park- och grönområden samt villatomter.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med entreprenader bl.a. inom markarbeten, för grunder, vägar, park- och grönområden samt villatomter i Stockholm med omnejd. Välkommen!

Närlunda 59, Ekerö Nybyggnation 2015-2016

Dränering Molngränd 2015

Hummelvreten - Byggnation av stödmur 2015

Stödmur Hummelvreten 2015 - Före
Stödmur Hummelvreten under uppbyggnad
Stödmur Hummelvreten - Färdigställd

Utbyggnad av Stockmos 2015-2016

Utbyggnad av Stockmos 2015-2016

Dränering av Ekerö Kyrka

Vägbygge med tillhörande dränering
Anläggning av villagrund med dränering

Strandskoning Alvik 2014

Strandskoning Alviksstrand 2014

Byggnation av bullervall, Ekerö

Byggnation av bullervall, Ekerö 2014
Bullervall Ekerö, 2014
Dikning vid Bullervall, Ekerö
Grundbyggnation
Markjobb i villaområde med litet utrymme