Förstärning av elnätet på Adelsö

2017-01-02

Nu utför vi ny förläggning och förstärkning av el nätet på Adelsö åt Vattenfall. Arbetet kommer pågå under vintern och våren 2017.