Schakt och transport
Grus och Kross- Lejagruppen

NATURGRUS, BERGKROSS, JORD

Leja levererar de flesta material som finns på marknaden, exempelvis bergkross, naturgrus, återvunnet material och jord. Det finns många olika grus- & singelprodukter. Nedan kan du läsa om några av dem och vad de kan användas till.

 

BRA ATT TÄNKA PÅ VID LEVERANS MED LASTBIL:
För att leveransen ska gå smidigt som möjligt finns det ett par saker du bör tänka på. Våra bilar kräver fri höjd 4,50 m och bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad. En lastbil lastar cirka 12 ton, ungefär 7-8 m³ beroende på material. 

Material i lösvikt levereras med lastbil som tippar materialet rakt bakåt på avtalad plats där farbar väg finns.

Behöver du något specialmaterial? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Gårdssingel 4-10

Gårdssingel 4-10

Det vanligaste gruset i svenska trädgårdar. Naturfärger med inslag av rött.

Ärtsingel 8-16

Ärtsingel Natur

Används vid bla betonggjutning, dräneringsarbeten m.m.

Lek och putssand 0-2

Lek och putssand 0-2

Bakbar sand till leklåda samt putsning. Kan läggas på badstranden,

Stenmjöl 0-4

Stenmjöl 0-4

Används till trädgårds- och parkeringsytor med hård yta, Underlag till plattsättning och boulebana, 

Stenmjöl 0-8

Stenmjöl 0-8

Används till trädgårds- och parkeringsytor med hård yta, Underlag till plattsättning.

makadam16-32

Makadam16-32

Används till dränering.

Sorterat rörgravsgrus 0-8

Sorterat rörgravsgrus 0-8

Används i rörgravar, ridvolter, till ridbanor och plattsättning

Samkross 0-32

Samkross 0-32

Används till bärlager i vägar och planer. 

Samkross 0-16

Samkross 0-16

Används till förstärkningslager, bärlager, slitlager och grusvägar. 

Mur & Slipsand 0-4

Mur & Slipsand 0-4

Används vid murning, plattsättning. Kan läggas på badstrand. Ej bakbar. 

Sättsand Betonggrus 0-8

Sättsand Betonggrus 0-8

Används för bla stensättning, tillverkning av betong. Underlag vid plattsättning.

Bärlagergrus 0-40

Bärlagergrus 0-32

Används till vägar, gårdsplaner, gång- och cykelvägar samt andra anläggningsområden. 

Halkstopp

Halkstopp 2-4

Används vid halkbekämpning.

Halkstopp

Anläggningsjord

Används vid anläggning av gräsmatta, häckar och som grund för nya rabatter.
Makadam 4-8

Makadam 4-8

Används till trädgårdsgångar, halkbekämpning och infiltration, 

Makadam 4-8

Planteringsjord

Används vid all slags plantering av växter och häckar utomhus.

Makadam 8-16

Makadam 8-16

Används till dränering, grusgångar och garageuppfarter. 

Makadam 8-16

Fyllnadsjord

Används vid utfyllnad av tomtmark. Kan innehålla en del annat material som sand och rötter.