Schakt och transport
Underhåll

DRIFT OCH SKÖTSEL

Varje årstid har sina utmaningar. Vi finns där.

Året runt hjälper vi väghållare, kommuner och bostadsrättsföreningar att hålla snyggt! I början av året ligger fokus oftast på snöröjning och halkbekämpning. När kylan försvunnit ska sanden sopas upp och strax blir det aktuellt med gräs- och vägrensklippning, kantskärning vid vägräcken, höghöjdsröjning och dikning.

 

Dikesklippning

Dikesklippning

Grönyteskötsel

Grönyteskötsel

Snöröjning

Snöröjning

Sandupptagning

Sandupptagning