Schakt och transport

BERGKROSS

Hos Lejagruppen hittar du de flesta material på marknaden. Bergkross, naturgrus, jord och många fler. Till bergkross tillhör stenmjöl, bärlagergrus, halkstopp, samkross och makadam. Nedan kan du läsa om användningsområde för de olika sorterna. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Stenmjöl 0-4

Stenmjöl 0-4

Stenmjöl 0-4 används till plattsättning, rörgravar, körytor, gångbanor och till anläggningar som boulebana, fotbollsplaner och hästanläggningar. Används även vid tillverkning av asfalt och som underlag för kullersten.

Stenmjöl 0-8

Stenmjöl 0-8

Stenmjöl är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkningen av bärlager. Stenmjöl 0-8 används framförallt för hårdgörning av körytor samt till ytskikt på gångväg och cykelväg.

Bärlagergrus 0-40

Bärlagergrus 0-32

Bärlagergrus 0-32 används som förstärkningslager, bärlager och slitlager till vägar, grusvägar, gårdsplaner, gång- och cykelvägar samt andra anläggningsområden.

Halkstopp

Halkstopp 2-4

Halkstopp 2-4 består av krossat berg. Stenens karaktär bidrar till att den fryser fast bättre i kalla underlag. Det är en ren naturprodukt utan tillsatser som används till halkbekämpning. Den kan även användas som jordförbättring till leriga jordar i trädgården.

Samkross 0-32

Samkross 0-32

Samkross 0-32 består av grovt sorterat krossat berg. Stenen används till bärlager i vägar och planer. En modell som packar sig väldigt bra och passar bra som överyta på gårdsplaner bland annat. En lämplig bäddtjocklek av stenen är cirka 5-10 cm.

Samkross 0-16

Samkross 0-16

Samkross 0-16 består av grovt sorterat krossat berg. Stenen används som slitlager, bärlager, grusvägar och förstärkning av vägar. En modell som packar sig väldigt bra och passar bra som överyta på gårdsplaner bland annat.

Image

Makadam 4-8

Makadam 4-8 består av krossad berg eller sten som inte innehåller någon nollfraktion. Den används till trädgårdsgångar, halkbekämpning och infiltration. Att använda makadam som dräneringsmaterial under hus kan förhindra fuktskador och eventuell mögelbildning.

Makadam 8-16

Makadam 8-16

Makadam 8-16 består av krossad berg eller sten som inte innehåller någon nollfraktion. Den används till dränering, grusgångar och garageuppfarter. Att använda makadam som dräneringsmaterial under hus kan förhindra fuktskador och eventuell mögelbildning.

makadam16-32

Makadam 16-32

Makadam 16-32 består av krossad berg eller sten som inte innehåller någon nollfraktion. Den används som dräneringsmaterial, till uppfarter, kring husgrunder och grusgångar. Kan även användas under gjuten betongplatta.

BRA ATT TÄNKA PÅ VID LEVERANS MED LASTBIL
För att leveransen ska gå smidigt som möjligt finns det ett par saker du bör tänka på. Våra bilar kräver fri höjd 4,50 m och bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad. En lastbil lastar cirka 12 ton, ungefär 7-8 m³ beroende på material. 

Material i lösvikt levereras med lastbil som tippar materialet rakt bakåt på avtalad plats där farbar väg finns.