Schakt och transport
Schakt och transport - Lejagruppen

MARKARBETEN

Leja planerar, förädlar och färdigställer era projekt

En förutsättning för att kunna hantera de flesta typer av markarbeten är en bred maskinpark. Vi disponerar last- och grävmaskiner, schakt- och lastväxlare samt kranbilar med både skopa och korg. 

Vi åtar oss uppdrag eller entreprenader gällande dränering, husgrunder, vägbyggen /-underhåll, park- och grönområden, tomtplanering och plattsättning. Eller egentligen vad du vill – utmana oss gärna!

Dränering

Dränering

Tomtplanering

Tomtplanering

Transport

Husgrunder

Plattsättning

Plattsättning