Schakt och Transport

Lär känna Lejagruppen

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt står över 200 engagerade personer inom Lejagruppens tre bolag redo att leverera kompletta lösningar inom bygg- och anläggningstransporter, schakt, markentreprenader, mark- och vägunderhåll och distribution.

Vårt mål är att det ska vara enkelt för dig. Vi är specialister på transporter, markanläggning, material och underhåll. Du är specialist inom ditt område. Genom att leverera allt från en enklare transport till färdiga entreprenader uppfyller vi dina krav för en lyckad byggprocess. Behöver du t.ex. en väg eller en husgrund ska du inte behöva beställa delarna till bygget. Vi levererar helheten så kan du koncentrera dig på det som är din specialitet. Enkelt – eller hur!

Vision
Laget Leja levererar!

Affärsidé
Laget LEJA ska tryggt, effektivt och hållbart lösa uppdrag åt våra kunder, såväl företag som privatpersoner.

Vi erbjuder våra tjänster inom markentreprenader, transporter, maskintjänster, försäljning av jord- och grusmaterial samt hantering av kommersiella fastigheter och tomter.

Kontakta oss, så finner vi tillsammans en lösning som passar just dina behov.

Varmt välkommen till LEJA - ett modernt åkeri i Stockholm.

 

Vår historia

Från kristid till modern koncern

När krisen blir en möjlighet, ja så började den historiska resa som idag har resulterat i Lejagruppen.

1939 – Andra världskriget står för dörren med ransoneringar och umbäranden för det svenska folket som följd. Det gäller att ta vara på de resurser som finns och att arbeta så effektivt som möjligt. Samtidigt med andra världskrigets utbrott föds Spånga-Järfälla Lastbilcentral ekonomisk förening. Föreningen bildas av en handfull entusiastiska åkare som ett direkt resultat av att den dåvarande kristidsnämnden ville få bättre kontroll på tilldelning och fördelning av flytande bränsle, oljor och gummidäck till åkerinäringen.

Några år senare, närmare bestämt årsskiftet 1942/43, bildas ännu en lastbilcentral, denna gång i Ekerö kommun. Även Ekerös åkare organiserar sig för att möta tidens och myndigheternas krav, nu i form av påbudet att varje kommun måste organisera alla godstransporter via ordercentraler. Mälaröåkarnas Lastbilcentral ekonomiska förening med ett 20-tal åkare ser dagens ljus.

Svensk industri och samhällsbyggande var under 1900-talets andra hälft under ständig expansion. Likaså utvecklades både Spånga-Järfälla LBC och AB Mälaröåkarna i positiv riktning. Allt eftersom kraven ökade på att kunna leverera större volymer utvecklades en allmän trend bland lastbilcentralerna att gå samman och bolagiseras. Detta var extra tydligt i slutet av 1900-talet och kring sekelskiftet. För att klara den ökande konkurrensen fattade ägarna i Spånga-Järfälla LBC och Mälaröåkarna det historiska beslutet att gå samman. Den 1 januari 2006 bildades SpångaMälarö Lastbilcentral AB vilket senare fick sitt arbetsnamn SMLBC. I samband med sammanslagningen samlades verksamheten i AB Mälaröåkarnas lokaler på Bryggavägen 102 i Ekerö. Samtidigt med sammanslagningen ombildades AB Mälaröåkarna till ett rent fastighetsbolag.

Under de kommande tio åren växer och utökas verksamheten med bland annat SpångaMälarö Åkeri AB och SpångaMälarö Entreprenad AB. Det senare förvärvade AB Farmartjänst 2015. Vi har nu gått från ett bolag till att bli en koncern bestående av fem olika verksamhetsbolag inom lastbils- och maskinförmedling, materialförsäljning, markentreprenad, åkeri och fastigheter. AB Mälaröåkarna, ett av koncernens fastighetsbolag, beslutar 2015 att bygga nya kontorslokaler på Bryggavägen 109. Sommaren 2016 lämnar kontoret lokalerna på Bryggavägen 102 för att flytta tvärs över gatan till 109:an. Samma sommar samlar vi hela verksamheten under ett gemensamt namn – LEJA, eller som vi kallas i folkmun, Lejagruppen.

Nu står våra produktionsbolag, LEJA Schakt och Transport AB, LEJA Entreprenad AB och LEJA Åkeri AB väl rustade med 200 bilar och maskiner, för att ta oss an ännu flera uppdrag.

LEJA – ett namn som speglar det vi gör, lätt att komma ihåg, lätt att säga.

Välkommen till LEJA!