Entreprenad
Entreprenader - Lejagruppen

ENTREPRENAD

Specialister på helhetsåtaganden

LEJA Entreprenad ABs verksamhet är närbesläktad med systerbolagets LEJA Schakt och Transport AB. Den utmärkande skillnaden är att LEJA Entreprenad AB i första hand är specialiserat på hela entreprenader eller helhetsåtaganden. Några exempel är vägbyggnationer, kabelförläggningar, dikningar, husgrunder, infiltrationer och avloppsanläggningar men du hittar oss även inom markplanering, grönyteskötsel och sommar- respektive vintervägunderhåll. I ett nära samarbete mellan maskin- och fordonsförare, anläggare och projektledare levererar vi färdiga entreprenader till våra kunder.

Fiber

Fiber

Ledningsschakt

Ledningsschakt