Sök fakturaunderlag

För denna funktion rekommenderar vi någon av följande webbläsare: Edge, Chrome, Firefox, Safari eller Opera.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Sökning med faktura- och kundnummer


Gör så här:
Skriv in ditt fakturanummer och det kundnummer som du vill få fram underlagen för. Uppgifterna hittar du längst upp på fakturan. Tryck på sök. Filen kommer upp som en PDF. Välj om du vill öppna eller spara. Filen innehåller bilder på alla underlag som finns till din faktura.

Sökning via littra eller lösenord 

Den här sökfunktionen är för de företag som har fler arbetsplatser. Här söker du antingen med ditt personliga lösenord eller på ett littra.

Gör så här:
Skriv in ditt lösenord eller littra och vilken period du vill titta på. Tryck på sök. Filen kommer upp som en PDF. Välj om du vill öppna eller spara. Filen innehåller bilder på alla underlag som finns för vald period. 
Om du inte fyller i datum blir det automatiskt två månader tillbaka i tiden.