Schakt och transport

HÅLLBARHET

Lejagruppen är certifierad inom kvalitet och miljö.

För att klara både dina och våra egna krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och sociala frågor ser vi till att vår personal fortbildas inom bl a sparsam körning, trafiksäkerhet och hälsofrågor.

Människor som mår bra presterar oftast bättre samtidigt som risken för att råka ut för en olycka i jobbet minskar. Även om människan står i centrum i vår verksamhet får vi aldrig glömma att värna vår miljö. En god miljö är en förutsättning för vår existens och verksamhet. Därför är det viktigt för oss att vi kan leverera våra tjänster med hjälp av en modern maskin- och fordonspark och ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Genom att vi låtit oss certifieras enligt internationell standard för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015 vill vi tydliggöra vårt arbete inom kvalitet och miljö.

Genom ett strukturerat arbetssätt med tydliga processer och rutiner, gemensamma mål och regelbundna interna och externa kontroller arbetar vi för att hela tiden utveckla, effektivisera och förbättra vår verksamhet.

Natur och Miljöboken

Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, vi har valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan

Sigill