Schakt och transport

JORD

Hos Lejagruppen hittar du de flesta material på marknaden. Jord, bergkross, naturgrus och många fler. Till jord tillhör anläggningsjord, planteringsjord och fyllnadsjord och nedan kan du läsa om användningsområde för de olika sorterna. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Halkstopp

Anläggningsjord

Anläggningsjord används vid anläggning av gräsmatta, häckar och som grund för nya rabatter. En stadig, fast och lätthanterlig jord som inte förfaller. Jorden har en låg mullhalt vilket innebär att den är extra känslig under sommaren, håll jorden kontinuerligt fuktig så sätter det fart på växtprocessen.

Makadam 4-8

Planteringsjord

Planteringsjord används främst vid plantering av växter och häckar utomhus men kan även användas för underlag till gräsmatta. Planteringsjord är mullrik och välgödslad men mängden kompost varierar mellan olika sorter. Välj en med hög kvalitet för bäst föruttsättningar för din plantering.

Makadam 8-16

Fyllnadsjord

Fyllnadsgjord används vid utfyllnad av tomtmark. Jorden kan innehålla en del annat material som tillexempel sand och rötter. En billigare jord som lämpar sig bra på ställen där matjord inte behövs.

BRA ATT TÄNKA PÅ VID LEVERANS MED LASTBIL
För att leveransen ska gå smidigt som möjligt finns det ett par saker du bör tänka på. Våra bilar kräver fri höjd 4,50 m och bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad. En lastbil lastar cirka 12 ton, ungefär 7-8 m³ beroende på material. 

Material i lösvikt levereras med lastbil som tippar materialet rakt bakåt på avtalad plats där farbar väg finns.