Är du vår nya medarbetare?

 

Vi söker projektledare och yrkesarbetare till Leja Entreprenad. 
Är du vår nya medarbetare? 

 

Gå och läs mer här !

Angående corona covid-19

Corona covid snipp

Omcertifiering

Lejagruppen kan stolt presentera nya certifikat för våra kvalitet- och ledningssytem. Varje år kontrolleras att vi lever upp till kraven i standarderna ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Omcertifiering sker vart tredje år. 

 

Certifikat 2020

Lejagruppen möter Ekerö Kommun

I veckan träffade vi Ekerö kommuns ledning (kommundirektör Christina Hedberg, kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld samt näringslivschef Johan Elfver).
Vi tackar för ett mycket spännande och givande möte!

Leja Ekerö kommun 3